มีสินค้า

1,500 BAHT
2200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18857' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19813,18122,5212,18303,17392,10602,19464,1840,1804,4868,19985,21576,18310,16193,20497,14082,16222,4300 Array ( [0] => 19813 [1] => 18122 [2] => 5212 [3] => 18303 [4] => 17392 [5] => 10602 [6] => 19464 [7] => 1840 [8] => 1804 [9] => 4868 [10] => 19985 [11] => 21576 [12] => 18310 [13] => 16193 [14] => 20497 [15] => 14082 [16] => 16222 [17] => 4300 )