มีสินค้า

1,500 BAHT
2200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18857' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18583,14955,4341,7855,16205,8887,14087,22988,18906,4711,18585,13547,23022,21732,11720,545,22273,20163 Array ( [0] => 18583 [1] => 14955 [2] => 4341 [3] => 7855 [4] => 16205 [5] => 8887 [6] => 14087 [7] => 22988 [8] => 18906 [9] => 4711 [10] => 18585 [11] => 13547 [12] => 23022 [13] => 21732 [14] => 11720 [15] => 545 [16] => 22273 [17] => 20163 )