สินค้าเหลือน้อย

1,500 BAHT
2200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18857' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6392,2259,5213,5070,18122,1826,22684,44,8979,36,14072,11018,23768,20728,10028,19946,335,4399 Array ( [0] => 6392 [1] => 2259 [2] => 5213 [3] => 5070 [4] => 18122 [5] => 1826 [6] => 22684 [7] => 44 [8] => 8979 [9] => 36 [10] => 14072 [11] => 11018 [12] => 23768 [13] => 20728 [14] => 10028 [15] => 19946 [16] => 335 [17] => 4399 )