มีสินค้า

1,500 BAHT
2200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18857' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8033,22487,1784,19638,21113,2177,18313,5213,22878,7853,13939,14074,40,14094,16203,2209,8299,8126 Array ( [0] => 8033 [1] => 22487 [2] => 1784 [3] => 19638 [4] => 21113 [5] => 2177 [6] => 18313 [7] => 5213 [8] => 22878 [9] => 7853 [10] => 13939 [11] => 14074 [12] => 40 [13] => 14094 [14] => 16203 [15] => 2209 [16] => 8299 [17] => 8126 )