มีสินค้า

1,500 BAHT
2200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18857' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23533,1828,16145,4871,18653,4486,23056,4094,9586,8026,22987,20563,17510,13927,13959,23534,4713,16225 Array ( [0] => 23533 [1] => 1828 [2] => 16145 [3] => 4871 [4] => 18653 [5] => 4486 [6] => 23056 [7] => 4094 [8] => 9586 [9] => 8026 [10] => 22987 [11] => 20563 [12] => 17510 [13] => 13927 [14] => 13959 [15] => 23534 [16] => 4713 [17] => 16225 )