มีสินค้า

1,500 BAHT
2200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18857' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4687,14168,23539,335,13876,1792,20343,15551,8009,6403,12988,16600,10861,10022,17150,14078,2183,18853 Array ( [0] => 4687 [1] => 14168 [2] => 23539 [3] => 335 [4] => 13876 [5] => 1792 [6] => 20343 [7] => 15551 [8] => 8009 [9] => 6403 [10] => 12988 [11] => 16600 [12] => 10861 [13] => 10022 [14] => 17150 [15] => 14078 [16] => 2183 [17] => 18853 )