มีสินค้า

1,500 BAHT
2200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18857' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23837,14958,14747,21620,22489,22692,11078,21782,16226,20090,40,19628,9580,51,18165,1834,8043,13878 Array ( [0] => 23837 [1] => 14958 [2] => 14747 [3] => 21620 [4] => 22489 [5] => 22692 [6] => 11078 [7] => 21782 [8] => 16226 [9] => 20090 [10] => 40 [11] => 19628 [12] => 9580 [13] => 51 [14] => 18165 [15] => 1834 [16] => 8043 [17] => 13878 )