มีสินค้า

1,500 BAHT
2200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18857' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5195,13888,14082,21777,16217,12932,21858,18290,11010,20393,21628,14075,21113,1847,8299,20034,1836,6996 Array ( [0] => 5195 [1] => 13888 [2] => 14082 [3] => 21777 [4] => 16217 [5] => 12932 [6] => 21858 [7] => 18290 [8] => 11010 [9] => 20393 [10] => 21628 [11] => 14075 [12] => 21113 [13] => 1847 [14] => 8299 [15] => 20034 [16] => 1836 [17] => 6996 )