มีสินค้า

1,500 BAHT
2200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18857' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20573,9475,11108,22316,19638,8023,9326,14682,14093,14085,1824,2198,16972,13851,14624,13055,23838,2183 Array ( [0] => 20573 [1] => 9475 [2] => 11108 [3] => 22316 [4] => 19638 [5] => 8023 [6] => 9326 [7] => 14682 [8] => 14093 [9] => 14085 [10] => 1824 [11] => 2198 [12] => 16972 [13] => 13851 [14] => 14624 [15] => 13055 [16] => 23838 [17] => 2183 )