มีสินค้า

1,500 BAHT
2200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18857' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20397,23056,21853,9331,1805,9108,4402,22684,18311,19677,9581,21109,8979,21731,22317,13075,2209,16201 Array ( [0] => 20397 [1] => 23056 [2] => 21853 [3] => 9331 [4] => 1805 [5] => 9108 [6] => 4402 [7] => 22684 [8] => 18311 [9] => 19677 [10] => 9581 [11] => 21109 [12] => 8979 [13] => 21731 [14] => 22317 [15] => 13075 [16] => 2209 [17] => 16201 )