มีสินค้า

1,500 BAHT
2200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18857' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10057,8872,8499,1800,12809,21581,21113,8485,4716,4687,21782,19829,20566,13916,18305,18856,21897,19467 Array ( [0] => 10057 [1] => 8872 [2] => 8499 [3] => 1800 [4] => 12809 [5] => 21581 [6] => 21113 [7] => 8485 [8] => 4716 [9] => 4687 [10] => 21782 [11] => 19829 [12] => 20566 [13] => 13916 [14] => 18305 [15] => 18856 [16] => 21897 [17] => 19467 )