มีสินค้า

1,500 BAHT
2200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18857' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13970,8718,12502,332,19946,3533,6393,16149,14787,16225,1799,1789,1837,9668,13874,17147,19834,16012 Array ( [0] => 13970 [1] => 8718 [2] => 12502 [3] => 332 [4] => 19946 [5] => 3533 [6] => 6393 [7] => 16149 [8] => 14787 [9] => 16225 [10] => 1799 [11] => 1789 [12] => 1837 [13] => 9668 [14] => 13874 [15] => 17147 [16] => 19834 [17] => 16012 )