มีสินค้า

150 BAHT
220 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18827' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,124,8041,18158,5109,12433,9475,36,1817,20030,19637,19632,13870,13885,13574,78,14893,14023,9639 Array ( [0] => 124 [1] => 8041 [2] => 18158 [3] => 5109 [4] => 12433 [5] => 9475 [6] => 36 [7] => 1817 [8] => 20030 [9] => 19637 [10] => 19632 [11] => 13870 [12] => 13885 [13] => 13574 [14] => 78 [15] => 14893 [16] => 14023 [17] => 9639 )