สินค้าหมด

2,650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'18724' and ( pcharacter='82' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24010,6113,7225,11321,2125,8523,844,8479,2129,14713,18723,23686,5816,23873,16618,2130,2126,6127 Array ( [0] => 24010 [1] => 6113 [2] => 7225 [3] => 11321 [4] => 2125 [5] => 8523 [6] => 844 [7] => 8479 [8] => 2129 [9] => 14713 [10] => 18723 [11] => 23686 [12] => 5816 [13] => 23873 [14] => 16618 [15] => 2130 [16] => 2126 [17] => 6127 )