สินค้าเหลือน้อย

3,050 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18723' and ( pcharacter='82' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2127,11350,2123,24546,2132,2192,6115,2128,6127,2134,24163,2129,6114,24164,23688,16618,8479,2126 Array ( [0] => 2127 [1] => 11350 [2] => 2123 [3] => 24546 [4] => 2132 [5] => 2192 [6] => 6115 [7] => 2128 [8] => 6127 [9] => 2134 [10] => 24163 [11] => 2129 [12] => 6114 [13] => 24164 [14] => 23688 [15] => 16618 [16] => 8479 [17] => 2126 )