สินค้าหมด

3,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'18723' and ( pcharacter='82' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9321,11321,2134,2127,6114,5816,6127,5030,2125,2131,2192,16618,8523,6113,2130,2128,2132,11350 Array ( [0] => 9321 [1] => 11321 [2] => 2134 [3] => 2127 [4] => 6114 [5] => 5816 [6] => 6127 [7] => 5030 [8] => 2125 [9] => 2131 [10] => 2192 [11] => 16618 [12] => 8523 [13] => 6113 [14] => 2130 [15] => 2128 [16] => 2132 [17] => 11350 )