มีสินค้า

3,050 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18723' and ( pcharacter='82' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11350,6115,7225,5816,6113,9321,844,2132,5030,14713,6114,2129,8523,2131,8479,2124,2123,2192 Array ( [0] => 11350 [1] => 6115 [2] => 7225 [3] => 5816 [4] => 6113 [5] => 9321 [6] => 844 [7] => 2132 [8] => 5030 [9] => 14713 [10] => 6114 [11] => 2129 [12] => 8523 [13] => 2131 [14] => 8479 [15] => 2124 [16] => 2123 [17] => 2192 )