สินค้าเหลือน้อย

3,050 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18722' and ( pcharacter='86' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2305,24933,22843,22840,2303,7779,24009,2302,24797,8951,2304,21401,2301,2300 Array ( [0] => 2305 [1] => 24933 [2] => 22843 [3] => 22840 [4] => 2303 [5] => 7779 [6] => 24009 [7] => 2302 [8] => 24797 [9] => 8951 [10] => 2304 [11] => 21401 [12] => 2301 [13] => 2300 )