สินค้าเหลือน้อย

3,050 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18722' and ( pcharacter='86' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2301,21401,24009,2304,2302,22840,2303,7779,2300,2305,22843,24797,24933,8951 Array ( [0] => 2301 [1] => 21401 [2] => 24009 [3] => 2304 [4] => 2302 [5] => 22840 [6] => 2303 [7] => 7779 [8] => 2300 [9] => 2305 [10] => 22843 [11] => 24797 [12] => 24933 [13] => 8951 )