สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
2250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18688' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3135,12232,13162,18049,8139,4159,8170,6830,6643,8154,16304,17033,3132,6099,18525,11225,18048,3127 Array ( [0] => 3135 [1] => 12232 [2] => 13162 [3] => 18049 [4] => 8139 [5] => 4159 [6] => 8170 [7] => 6830 [8] => 6643 [9] => 8154 [10] => 16304 [11] => 17033 [12] => 3132 [13] => 6099 [14] => 18525 [15] => 11225 [16] => 18048 [17] => 3127 )