สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
2250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18688' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6941,5521,11427,21635,20059,10972,16064,3586,8141,16303,8155,8470,5810,8145,5825,8153,8144,8146 Array ( [0] => 6941 [1] => 5521 [2] => 11427 [3] => 21635 [4] => 20059 [5] => 10972 [6] => 16064 [7] => 3586 [8] => 8141 [9] => 16303 [10] => 8155 [11] => 8470 [12] => 5810 [13] => 8145 [14] => 5825 [15] => 8153 [16] => 8144 [17] => 8146 )