สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
2250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18688' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8470,6941,19555,8139,8144,17684,8153,8150,6643,3128,10972,3132,17032,13707,8143,13009,16302,5809 Array ( [0] => 8470 [1] => 6941 [2] => 19555 [3] => 8139 [4] => 8144 [5] => 17684 [6] => 8153 [7] => 8150 [8] => 6643 [9] => 3128 [10] => 10972 [11] => 3132 [12] => 17032 [13] => 13707 [14] => 8143 [15] => 13009 [16] => 16302 [17] => 5809 )