สินค้าหมด

320 BAHT
400 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'18687' and ( pcharacter='213' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16063,21747,19559,18551,23685,15586,18685,19306,11060,11051,24656,11066,20056,11064,11056,19295,24647,11067 Array ( [0] => 16063 [1] => 21747 [2] => 19559 [3] => 18551 [4] => 23685 [5] => 15586 [6] => 18685 [7] => 19306 [8] => 11060 [9] => 11051 [10] => 24656 [11] => 11066 [12] => 20056 [13] => 11064 [14] => 11056 [15] => 19295 [16] => 24647 [17] => 11067 )