สินค้าหมด

900 BAHT
1100 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'18686' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3192,22167,14560,20933,21967,22913,3646,19739,851,1049,5804,22194,19082,20991,2759,3529,3892,7220 Array ( [0] => 3192 [1] => 22167 [2] => 14560 [3] => 20933 [4] => 21967 [5] => 22913 [6] => 3646 [7] => 19739 [8] => 851 [9] => 1049 [10] => 5804 [11] => 22194 [12] => 19082 [13] => 20991 [14] => 2759 [15] => 3529 [16] => 3892 [17] => 7220 )