สินค้าหมด

900 BAHT
1100 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'18686' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23712,11239,5789,6583,24495,18212,23011,2696,11537,21328,16097,23399,6622,18065,6579,13041,11197,3991 Array ( [0] => 23712 [1] => 11239 [2] => 5789 [3] => 6583 [4] => 24495 [5] => 18212 [6] => 23011 [7] => 2696 [8] => 11537 [9] => 21328 [10] => 16097 [11] => 23399 [12] => 6622 [13] => 18065 [14] => 6579 [15] => 13041 [16] => 11197 [17] => 3991 )