มีสินค้า

600 BAHT
800 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'18685' and ( pcharacter='213' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11058,18551,11067,16065,11055,20056,2926,23586,17512,23589,11051,21747,19287,24656,18990,11053,19298,18983 Array ( [0] => 11058 [1] => 18551 [2] => 11067 [3] => 16065 [4] => 11055 [5] => 20056 [6] => 2926 [7] => 23586 [8] => 17512 [9] => 23589 [10] => 11051 [11] => 21747 [12] => 19287 [13] => 24656 [14] => 18990 [15] => 11053 [16] => 19298 [17] => 18983 )