สินค้าเหลือน้อย

250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18681' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20048,10498,18675,20049,18680,11734,10502,10000,20044,10689,20046,11738,9996,9315,18678,15822,10499,10497 Array ( [0] => 20048 [1] => 10498 [2] => 18675 [3] => 20049 [4] => 18680 [5] => 11734 [6] => 10502 [7] => 10000 [8] => 20044 [9] => 10689 [10] => 20046 [11] => 11738 [12] => 9996 [13] => 9315 [14] => 18678 [15] => 15822 [16] => 10499 [17] => 10497 )