สินค้าเหลือน้อย

250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18681' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9993,11733,9314,11736,18675,9315,18680,11730,9316,10502,20043,10497,20042,18674,21869,10689,9992,9994 Array ( [0] => 9993 [1] => 11733 [2] => 9314 [3] => 11736 [4] => 18675 [5] => 9315 [6] => 18680 [7] => 11730 [8] => 9316 [9] => 10502 [10] => 20043 [11] => 10497 [12] => 20042 [13] => 18674 [14] => 21869 [15] => 10689 [16] => 9992 [17] => 9994 )