สินค้าเหลือน้อย

250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18681' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19621,15822,10498,18680,9996,10500,9314,9827,18674,10502,9993,11735,9999,11729,20044,9316,10691,20048 Array ( [0] => 19621 [1] => 15822 [2] => 10498 [3] => 18680 [4] => 9996 [5] => 10500 [6] => 9314 [7] => 9827 [8] => 18674 [9] => 10502 [10] => 9993 [11] => 11735 [12] => 9999 [13] => 11729 [14] => 20044 [15] => 9316 [16] => 10691 [17] => 20048 )