สินค้าเหลือน้อย

250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18681' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11738,19621,20042,10498,10692,19619,20043,9992,10691,10499,10000,20044,9993,20048,11733,11735,22211,21869 Array ( [0] => 11738 [1] => 19621 [2] => 20042 [3] => 10498 [4] => 10692 [5] => 19619 [6] => 20043 [7] => 9992 [8] => 10691 [9] => 10499 [10] => 10000 [11] => 20044 [12] => 9993 [13] => 20048 [14] => 11733 [15] => 11735 [16] => 22211 [17] => 21869 )