มีสินค้า

1,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18680' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9312,20042,9315,9998,19619,20048,22211,10691,11733,10690,21869,10692,20046,9314,10497,18675,18677,19621 Array ( [0] => 9312 [1] => 20042 [2] => 9315 [3] => 9998 [4] => 19619 [5] => 20048 [6] => 22211 [7] => 10691 [8] => 11733 [9] => 10690 [10] => 21869 [11] => 10692 [12] => 20046 [13] => 9314 [14] => 10497 [15] => 18675 [16] => 18677 [17] => 19621 )