มีสินค้า

1,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18680' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11730,11736,9993,11734,9315,9312,20046,10499,10500,9827,10498,10000,11733,11738,11731,11737,9314,22211 Array ( [0] => 11730 [1] => 11736 [2] => 9993 [3] => 11734 [4] => 9315 [5] => 9312 [6] => 20046 [7] => 10499 [8] => 10500 [9] => 9827 [10] => 10498 [11] => 10000 [12] => 11733 [13] => 11738 [14] => 11731 [15] => 11737 [16] => 9314 [17] => 22211 )