มีสินค้า

1,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18680' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10501,11732,9315,18672,20047,10499,11730,9314,24239,9827,20048,22211,9313,11733,11731,9992,11734,21869 Array ( [0] => 10501 [1] => 11732 [2] => 9315 [3] => 18672 [4] => 20047 [5] => 10499 [6] => 11730 [7] => 9314 [8] => 24239 [9] => 9827 [10] => 20048 [11] => 22211 [12] => 9313 [13] => 11733 [14] => 11731 [15] => 9992 [16] => 11734 [17] => 21869 )