มีสินค้า

1,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18680' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11737,10690,11738,10000,11731,20048,20047,18674,9315,10500,10502,20046,9995,9314,9999,9316,21869,19621 Array ( [0] => 11737 [1] => 10690 [2] => 11738 [3] => 10000 [4] => 11731 [5] => 20048 [6] => 20047 [7] => 18674 [8] => 9315 [9] => 10500 [10] => 10502 [11] => 20046 [12] => 9995 [13] => 9314 [14] => 9999 [15] => 9316 [16] => 21869 [17] => 19621 )