มีสินค้า

550 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18678' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18674,18681,10000,9316,9314,10497,20042,11737,10502,9993,18680,11734,11733,18675,10692,10693,9994,11730 Array ( [0] => 18674 [1] => 18681 [2] => 10000 [3] => 9316 [4] => 9314 [5] => 10497 [6] => 20042 [7] => 11737 [8] => 10502 [9] => 9993 [10] => 18680 [11] => 11734 [12] => 11733 [13] => 18675 [14] => 10692 [15] => 10693 [16] => 9994 [17] => 11730 )