มีสินค้า

550 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18678' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11736,9992,10690,10502,20044,10501,24239,11730,20043,20045,15823,11734,9993,10500,10693,18681,18675,20048 Array ( [0] => 11736 [1] => 9992 [2] => 10690 [3] => 10502 [4] => 20044 [5] => 10501 [6] => 24239 [7] => 11730 [8] => 20043 [9] => 20045 [10] => 15823 [11] => 11734 [12] => 9993 [13] => 10500 [14] => 10693 [15] => 18681 [16] => 18675 [17] => 20048 )