มีสินค้า

550 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18678' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10500,10498,20044,9312,20045,11731,10693,11733,20049,20046,18674,10690,9314,18680,11736,9998,18681,9993 Array ( [0] => 10500 [1] => 10498 [2] => 20044 [3] => 9312 [4] => 20045 [5] => 11731 [6] => 10693 [7] => 11733 [8] => 20049 [9] => 20046 [10] => 18674 [11] => 10690 [12] => 9314 [13] => 18680 [14] => 11736 [15] => 9998 [16] => 18681 [17] => 9993 )