มีสินค้า

550 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18678' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18681,11729,11731,10693,11734,11738,10499,20042,9998,24239,21869,20048,9994,9312,9992,10498,10501,10000 Array ( [0] => 18681 [1] => 11729 [2] => 11731 [3] => 10693 [4] => 11734 [5] => 11738 [6] => 10499 [7] => 20042 [8] => 9998 [9] => 24239 [10] => 21869 [11] => 20048 [12] => 9994 [13] => 9312 [14] => 9992 [15] => 10498 [16] => 10501 [17] => 10000 )