มีสินค้า

550 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18678' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15823,9314,10498,9994,11734,9999,18674,9995,18680,11737,20046,10497,9992,9316,19619,11735,10500,20042 Array ( [0] => 15823 [1] => 9314 [2] => 10498 [3] => 9994 [4] => 11734 [5] => 9999 [6] => 18674 [7] => 9995 [8] => 18680 [9] => 11737 [10] => 20046 [11] => 10497 [12] => 9992 [13] => 9316 [14] => 19619 [15] => 11735 [16] => 10500 [17] => 20042 )