มีสินค้า

550 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18678' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10000,9827,19619,9316,9315,19621,9995,9996,10499,24239,9993,10502,22211,9312,11737,10692,9313,10689 Array ( [0] => 10000 [1] => 9827 [2] => 19619 [3] => 9316 [4] => 9315 [5] => 19621 [6] => 9995 [7] => 9996 [8] => 10499 [9] => 24239 [10] => 9993 [11] => 10502 [12] => 22211 [13] => 9312 [14] => 11737 [15] => 10692 [16] => 9313 [17] => 10689 )