มีสินค้า

550 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18678' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11735,9316,18672,20048,9315,18674,9993,9992,21869,9994,20043,20046,20042,11731,10499,10498,20049,10693 Array ( [0] => 11735 [1] => 9316 [2] => 18672 [3] => 20048 [4] => 9315 [5] => 18674 [6] => 9993 [7] => 9992 [8] => 21869 [9] => 9994 [10] => 20043 [11] => 20046 [12] => 20042 [13] => 11731 [14] => 10499 [15] => 10498 [16] => 20049 [17] => 10693 )