มีสินค้า

550 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18678' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9314,9992,10693,9996,22211,18672,9313,11730,15823,18677,9994,18674,15822,18680,11734,11735,10692,11738 Array ( [0] => 9314 [1] => 9992 [2] => 10693 [3] => 9996 [4] => 22211 [5] => 18672 [6] => 9313 [7] => 11730 [8] => 15823 [9] => 18677 [10] => 9994 [11] => 18674 [12] => 15822 [13] => 18680 [14] => 11734 [15] => 11735 [16] => 10692 [17] => 11738 )