มีสินค้า

550 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18678' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10000,9827,18681,11734,11735,9995,19619,15823,9312,20046,10691,11732,11738,20043,11729,10501,11730,18680 Array ( [0] => 10000 [1] => 9827 [2] => 18681 [3] => 11734 [4] => 11735 [5] => 9995 [6] => 19619 [7] => 15823 [8] => 9312 [9] => 20046 [10] => 10691 [11] => 11732 [12] => 11738 [13] => 20043 [14] => 11729 [15] => 10501 [16] => 11730 [17] => 18680 )