มีสินค้า

550 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18678' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11736,19619,10691,18675,9999,9312,18677,9314,9827,9996,9994,10501,10502,10000,10500,10690,20044,11738 Array ( [0] => 11736 [1] => 19619 [2] => 10691 [3] => 18675 [4] => 9999 [5] => 9312 [6] => 18677 [7] => 9314 [8] => 9827 [9] => 9996 [10] => 9994 [11] => 10501 [12] => 10502 [13] => 10000 [14] => 10500 [15] => 10690 [16] => 20044 [17] => 11738 )