มีสินค้า

550 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18678' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15823,9827,20043,20049,21869,20048,20047,9998,9996,9993,9995,22211,20042,10693,10690,11731,9992,10691 Array ( [0] => 15823 [1] => 9827 [2] => 20043 [3] => 20049 [4] => 21869 [5] => 20048 [6] => 20047 [7] => 9998 [8] => 9996 [9] => 9993 [10] => 9995 [11] => 22211 [12] => 20042 [13] => 10693 [14] => 10690 [15] => 11731 [16] => 9992 [17] => 10691 )