มีสินค้า

550 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18678' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18672,9995,9992,10502,18680,10501,10689,10500,11735,11738,20047,10693,15822,9314,9313,10690,21869,9312 Array ( [0] => 18672 [1] => 9995 [2] => 9992 [3] => 10502 [4] => 18680 [5] => 10501 [6] => 10689 [7] => 10500 [8] => 11735 [9] => 11738 [10] => 20047 [11] => 10693 [12] => 15822 [13] => 9314 [14] => 9313 [15] => 10690 [16] => 21869 [17] => 9312 )