มีสินค้า

550 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18678' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18675,10497,11731,9994,10502,10498,20045,20044,9995,9312,10693,11733,18677,20042,10000,10501,9827,10689 Array ( [0] => 18675 [1] => 10497 [2] => 11731 [3] => 9994 [4] => 10502 [5] => 10498 [6] => 20045 [7] => 20044 [8] => 9995 [9] => 9312 [10] => 10693 [11] => 11733 [12] => 18677 [13] => 20042 [14] => 10000 [15] => 10501 [16] => 9827 [17] => 10689 )