มีสินค้า

550 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18678' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9827,19621,18674,19619,11730,20042,18677,20045,11732,9999,11733,20046,18672,11731,10500,9312,11737,21869 Array ( [0] => 9827 [1] => 19621 [2] => 18674 [3] => 19619 [4] => 11730 [5] => 20042 [6] => 18677 [7] => 20045 [8] => 11732 [9] => 9999 [10] => 11733 [11] => 20046 [12] => 18672 [13] => 11731 [14] => 10500 [15] => 9312 [16] => 11737 [17] => 21869 )