มีสินค้า

550 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18678' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10693,9992,11731,15823,18681,9999,9315,11730,9827,11736,20048,10689,11738,11729,9312,21869,9316,10692 Array ( [0] => 10693 [1] => 9992 [2] => 11731 [3] => 15823 [4] => 18681 [5] => 9999 [6] => 9315 [7] => 11730 [8] => 9827 [9] => 11736 [10] => 20048 [11] => 10689 [12] => 11738 [13] => 11729 [14] => 9312 [15] => 21869 [16] => 9316 [17] => 10692 )