มีสินค้า

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18677' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10690,19619,20045,18672,11730,15823,11732,9312,9998,11734,15822,18678,20043,10497,20046,9313,11735,18680 Array ( [0] => 10690 [1] => 19619 [2] => 20045 [3] => 18672 [4] => 11730 [5] => 15823 [6] => 11732 [7] => 9312 [8] => 9998 [9] => 11734 [10] => 15822 [11] => 18678 [12] => 20043 [13] => 10497 [14] => 20046 [15] => 9313 [16] => 11735 [17] => 18680 )