มีสินค้า

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18677' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20042,9992,20043,18674,21869,20044,9316,11730,10000,20048,18675,20045,11731,15822,18672,19621,10690,9994 Array ( [0] => 20042 [1] => 9992 [2] => 20043 [3] => 18674 [4] => 21869 [5] => 20044 [6] => 9316 [7] => 11730 [8] => 10000 [9] => 20048 [10] => 18675 [11] => 20045 [12] => 11731 [13] => 15822 [14] => 18672 [15] => 19621 [16] => 10690 [17] => 9994 )