มีสินค้า

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18677' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10500,9994,11734,22211,11738,10497,15822,18672,11729,10693,20046,18675,10499,20049,11730,20042,10691,20048 Array ( [0] => 10500 [1] => 9994 [2] => 11734 [3] => 22211 [4] => 11738 [5] => 10497 [6] => 15822 [7] => 18672 [8] => 11729 [9] => 10693 [10] => 20046 [11] => 18675 [12] => 10499 [13] => 20049 [14] => 11730 [15] => 20042 [16] => 10691 [17] => 20048 )