สินค้าเหลือน้อย

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18676' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19502,8433,11038,14755,11036,10230,9325,13045,11021,18228,8466,8241,18673,11031,8464,11496,8467,18679 Array ( [0] => 19502 [1] => 8433 [2] => 11038 [3] => 14755 [4] => 11036 [5] => 10230 [6] => 9325 [7] => 13045 [8] => 11021 [9] => 18228 [10] => 8466 [11] => 8241 [12] => 18673 [13] => 11031 [14] => 8464 [15] => 11496 [16] => 8467 [17] => 18679 )