มีสินค้า

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18675' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15823,9996,18680,20048,11738,9998,11732,11729,9994,10692,20046,9993,20045,11737,11730,19621,9995,20044 Array ( [0] => 15823 [1] => 9996 [2] => 18680 [3] => 20048 [4] => 11738 [5] => 9998 [6] => 11732 [7] => 11729 [8] => 9994 [9] => 10692 [10] => 20046 [11] => 9993 [12] => 20045 [13] => 11737 [14] => 11730 [15] => 19621 [16] => 9995 [17] => 20044 )