มีสินค้า

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18675' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20044,9316,10693,11730,9992,10500,18677,20043,10502,9312,11734,9993,9998,9315,10000,10497,20049,18672 Array ( [0] => 20044 [1] => 9316 [2] => 10693 [3] => 11730 [4] => 9992 [5] => 10500 [6] => 18677 [7] => 20043 [8] => 10502 [9] => 9312 [10] => 11734 [11] => 9993 [12] => 9998 [13] => 9315 [14] => 10000 [15] => 10497 [16] => 20049 [17] => 18672 )