มีสินค้า

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18675' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10500,18672,18681,10693,20049,18678,20045,22211,19619,9994,9995,9993,10501,10498,10497,20044,15822,18674 Array ( [0] => 10500 [1] => 18672 [2] => 18681 [3] => 10693 [4] => 20049 [5] => 18678 [6] => 20045 [7] => 22211 [8] => 19619 [9] => 9994 [10] => 9995 [11] => 9993 [12] => 10501 [13] => 10498 [14] => 10497 [15] => 20044 [16] => 15822 [17] => 18674 )