มีสินค้า

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18674' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9998,10690,18675,18672,11731,18677,20044,9992,20042,10501,11729,11738,20049,9314,20047,10498,20046,18678 Array ( [0] => 9998 [1] => 10690 [2] => 18675 [3] => 18672 [4] => 11731 [5] => 18677 [6] => 20044 [7] => 9992 [8] => 20042 [9] => 10501 [10] => 11729 [11] => 11738 [12] => 20049 [13] => 9314 [14] => 20047 [15] => 10498 [16] => 20046 [17] => 18678 )