มีสินค้า

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18674' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10497,9314,21869,11732,20046,10692,11729,19619,20045,9999,20044,10498,10691,9315,18678,11733,11738,19621 Array ( [0] => 10497 [1] => 9314 [2] => 21869 [3] => 11732 [4] => 20046 [5] => 10692 [6] => 11729 [7] => 19619 [8] => 20045 [9] => 9999 [10] => 20044 [11] => 10498 [12] => 10691 [13] => 9315 [14] => 18678 [15] => 11733 [16] => 11738 [17] => 19621 )