มีสินค้า

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18674' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10499,20049,9313,10693,18680,15822,11730,15823,10000,11733,9312,9994,20045,19619,18681,11735,10689,20047 Array ( [0] => 10499 [1] => 20049 [2] => 9313 [3] => 10693 [4] => 18680 [5] => 15822 [6] => 11730 [7] => 15823 [8] => 10000 [9] => 11733 [10] => 9312 [11] => 9994 [12] => 20045 [13] => 19619 [14] => 18681 [15] => 11735 [16] => 10689 [17] => 20047 )