มีสินค้า

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18674' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9827,9999,10501,10499,11738,18675,15822,20044,20045,9314,22211,9995,11732,20047,11731,20046,9312,21869 Array ( [0] => 9827 [1] => 9999 [2] => 10501 [3] => 10499 [4] => 11738 [5] => 18675 [6] => 15822 [7] => 20044 [8] => 20045 [9] => 9314 [10] => 22211 [11] => 9995 [12] => 11732 [13] => 20047 [14] => 11731 [15] => 20046 [16] => 9312 [17] => 21869 )