มีสินค้า

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18674' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9315,9999,19619,9992,15822,18672,10000,11729,10691,11730,10692,9996,20045,20043,10500,9995,18677,11736 Array ( [0] => 9315 [1] => 9999 [2] => 19619 [3] => 9992 [4] => 15822 [5] => 18672 [6] => 10000 [7] => 11729 [8] => 10691 [9] => 11730 [10] => 10692 [11] => 9996 [12] => 20045 [13] => 20043 [14] => 10500 [15] => 9995 [16] => 18677 [17] => 11736 )