สินค้าเหลือน้อย

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18673' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10230,11036,13044,8465,8433,8241,11023,8467,11038,18676,8464,8466,14755,13045,11170,11031,11027,19502 Array ( [0] => 10230 [1] => 11036 [2] => 13044 [3] => 8465 [4] => 8433 [5] => 8241 [6] => 11023 [7] => 8467 [8] => 11038 [9] => 18676 [10] => 8464 [11] => 8466 [12] => 14755 [13] => 13045 [14] => 11170 [15] => 11031 [16] => 11027 [17] => 19502 )