สินค้าเหลือน้อย

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18673' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11027,8464,8241,13045,11170,18228,11023,9325,11031,11038,13044,8465,11036,18676,10230,14755,19502,8433 Array ( [0] => 11027 [1] => 8464 [2] => 8241 [3] => 13045 [4] => 11170 [5] => 18228 [6] => 11023 [7] => 9325 [8] => 11031 [9] => 11038 [10] => 13044 [11] => 8465 [12] => 11036 [13] => 18676 [14] => 10230 [15] => 14755 [16] => 19502 [17] => 8433 )