มีสินค้า

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18672' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10690,11735,9315,18681,22211,20042,9314,18678,20049,20048,11736,20047,10689,11730,19621,11738,9998,9993 Array ( [0] => 10690 [1] => 11735 [2] => 9315 [3] => 18681 [4] => 22211 [5] => 20042 [6] => 9314 [7] => 18678 [8] => 20049 [9] => 20048 [10] => 11736 [11] => 20047 [12] => 10689 [13] => 11730 [14] => 19621 [15] => 11738 [16] => 9998 [17] => 9993 )