มีสินค้า

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18672' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10691,19619,10692,24239,9313,9993,10498,20046,15823,18680,10693,20043,11736,11730,18674,10500,20045,10499 Array ( [0] => 10691 [1] => 19619 [2] => 10692 [3] => 24239 [4] => 9313 [5] => 9993 [6] => 10498 [7] => 20046 [8] => 15823 [9] => 18680 [10] => 10693 [11] => 20043 [12] => 11736 [13] => 11730 [14] => 18674 [15] => 10500 [16] => 20045 [17] => 10499 )