มีสินค้า

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18672' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21869,10497,20046,15822,9313,11731,18678,10498,20049,20044,10500,18674,11735,15823,9998,10000,11732,11733 Array ( [0] => 21869 [1] => 10497 [2] => 20046 [3] => 15822 [4] => 9313 [5] => 11731 [6] => 18678 [7] => 10498 [8] => 20049 [9] => 20044 [10] => 10500 [11] => 18674 [12] => 11735 [13] => 15823 [14] => 9998 [15] => 10000 [16] => 11732 [17] => 11733 )