มีสินค้า

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18672' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10691,18677,20042,11738,10502,9827,10692,11733,20044,18674,9313,19621,20048,11731,10690,20047,9315,18675 Array ( [0] => 10691 [1] => 18677 [2] => 20042 [3] => 11738 [4] => 10502 [5] => 9827 [6] => 10692 [7] => 11733 [8] => 20044 [9] => 18674 [10] => 9313 [11] => 19621 [12] => 20048 [13] => 11731 [14] => 10690 [15] => 20047 [16] => 9315 [17] => 18675 )