มีสินค้า

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18672' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18675,18680,15823,10502,11738,10692,20045,10690,10000,20044,20048,15822,19619,9312,11729,11732,11734,11730 Array ( [0] => 18675 [1] => 18680 [2] => 15823 [3] => 10502 [4] => 11738 [5] => 10692 [6] => 20045 [7] => 10690 [8] => 10000 [9] => 20044 [10] => 20048 [11] => 15822 [12] => 19619 [13] => 9312 [14] => 11729 [15] => 11732 [16] => 11734 [17] => 11730 )