มีสินค้า

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18672' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10499,10692,9315,11735,15822,11737,9996,11734,10691,22211,11729,9995,21869,18681,10497,11733,19621,18675 Array ( [0] => 10499 [1] => 10692 [2] => 9315 [3] => 11735 [4] => 15822 [5] => 11737 [6] => 9996 [7] => 11734 [8] => 10691 [9] => 22211 [10] => 11729 [11] => 9995 [12] => 21869 [13] => 18681 [14] => 10497 [15] => 11733 [16] => 19621 [17] => 18675 )