มีสินค้า

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18672' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11730,10498,9314,18680,21869,18677,9995,11729,9998,10693,20047,20049,9994,10000,9313,10499,10501,20046 Array ( [0] => 11730 [1] => 10498 [2] => 9314 [3] => 18680 [4] => 21869 [5] => 18677 [6] => 9995 [7] => 11729 [8] => 9998 [9] => 10693 [10] => 20047 [11] => 20049 [12] => 9994 [13] => 10000 [14] => 9313 [15] => 10499 [16] => 10501 [17] => 20046 )