สินค้าหมด

1,350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'18666' and ( pcharacter='477' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18506,19647,18238,17472,13777,14185,14187,16450,14186,12826,13360 Array ( [0] => 18506 [1] => 19647 [2] => 18238 [3] => 17472 [4] => 13777 [5] => 14185 [6] => 14187 [7] => 16450 [8] => 14186 [9] => 12826 [10] => 13360 )