สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
800 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'18654' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15551,21532,11107,11719,21725,21254,10055,20572,21853,10481,10021,10872,9642,18350,21014,10423,13890,12434 Array ( [0] => 15551 [1] => 21532 [2] => 11107 [3] => 11719 [4] => 21725 [5] => 21254 [6] => 10055 [7] => 20572 [8] => 21853 [9] => 10481 [10] => 10021 [11] => 10872 [12] => 9642 [13] => 18350 [14] => 21014 [15] => 10423 [16] => 13890 [17] => 12434 )