มีสินค้า

650 BAHT
800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18651' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15643,22671,336,13937,18852,18857,20495,14167,1799,10438,6395,9668,23052,20033,5109,23393,14899,21731 Array ( [0] => 15643 [1] => 22671 [2] => 336 [3] => 13937 [4] => 18852 [5] => 18857 [6] => 20495 [7] => 14167 [8] => 1799 [9] => 10438 [10] => 6395 [11] => 9668 [12] => 23052 [13] => 20033 [14] => 5109 [15] => 23393 [16] => 14899 [17] => 21731 )