สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
1500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18650' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13478,19427,10474,14171,22710,7840,18362,6951,13389,21147,11161,17327,21275,8415,3210,22396,13379,22397 Array ( [0] => 13478 [1] => 19427 [2] => 10474 [3] => 14171 [4] => 22710 [5] => 7840 [6] => 18362 [7] => 6951 [8] => 13389 [9] => 21147 [10] => 11161 [11] => 17327 [12] => 21275 [13] => 8415 [14] => 3210 [15] => 22396 [16] => 13379 [17] => 22397 )