สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
1500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18650' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18756,21151,18361,17323,19409,19534,18926,13381,6951,3210,22397,18138,14710,22638,13396,22367,5520,13387 Array ( [0] => 18756 [1] => 21151 [2] => 18361 [3] => 17323 [4] => 19409 [5] => 19534 [6] => 18926 [7] => 13381 [8] => 6951 [9] => 3210 [10] => 22397 [11] => 18138 [12] => 14710 [13] => 22638 [14] => 13396 [15] => 22367 [16] => 5520 [17] => 13387 )