สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
1500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18650' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8654,15695,19838,7778,14720,19837,18358,21756,21852,8954,13390,19425,7840,5520,14718,19410,16060,21854 Array ( [0] => 8654 [1] => 15695 [2] => 19838 [3] => 7778 [4] => 14720 [5] => 19837 [6] => 18358 [7] => 21756 [8] => 21852 [9] => 8954 [10] => 13390 [11] => 19425 [12] => 7840 [13] => 5520 [14] => 14718 [15] => 19410 [16] => 16060 [17] => 21854 )