สินค้าเหลือน้อย

900 BAHT
1500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18650' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21146,22403,8414,20160,19161,7369,6434,22405,13384,6464,16434,14764,22550,5208,22624,19427,14720,16164 Array ( [0] => 21146 [1] => 22403 [2] => 8414 [3] => 20160 [4] => 19161 [5] => 7369 [6] => 6434 [7] => 22405 [8] => 13384 [9] => 6464 [10] => 16434 [11] => 14764 [12] => 22550 [13] => 5208 [14] => 22624 [15] => 19427 [16] => 14720 [17] => 16164 )