สินค้าหมด

1,400 BAHT
1750 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'18649' and ( pcharacter='147' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22856,2939,21404,6231,9603,5043,2937,9205,11140,5968,5714,9948,3414,4336,22865,3138,11578,3575 Array ( [0] => 22856 [1] => 2939 [2] => 21404 [3] => 6231 [4] => 9603 [5] => 5043 [6] => 2937 [7] => 9205 [8] => 11140 [9] => 5968 [10] => 5714 [11] => 9948 [12] => 3414 [13] => 4336 [14] => 22865 [15] => 3138 [16] => 11578 [17] => 3575 )