สินค้าหมด

1,400 BAHT
1750 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'18649' and ( pcharacter='147' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10749,5053,4278,20855,1175,8132,4279,7367,3959,3401,1177,6733,2261,8590,22439,4283,2937,5710 Array ( [0] => 10749 [1] => 5053 [2] => 4278 [3] => 20855 [4] => 1175 [5] => 8132 [6] => 4279 [7] => 7367 [8] => 3959 [9] => 3401 [10] => 1177 [11] => 6733 [12] => 2261 [13] => 8590 [14] => 22439 [15] => 4283 [16] => 2937 [17] => 5710 )