สินค้าหมด

1,400 BAHT
1750 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'18649' and ( pcharacter='147' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6231,8310,9949,9246,3855,11577,18365,7367,4279,5053,9948,3854,11579,3414,21960,5710,3137,9603 Array ( [0] => 6231 [1] => 8310 [2] => 9949 [3] => 9246 [4] => 3855 [5] => 11577 [6] => 18365 [7] => 7367 [8] => 4279 [9] => 5053 [10] => 9948 [11] => 3854 [12] => 11579 [13] => 3414 [14] => 21960 [15] => 5710 [16] => 3137 [17] => 9603 )