สินค้าหมด

1,400 BAHT
1750 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'18649' and ( pcharacter='147' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22997,8134,9950,5714,3101,11140,1176,7367,1177,24236,21323,24503,22865,3854,6733,6231,10745,4683 Array ( [0] => 22997 [1] => 8134 [2] => 9950 [3] => 5714 [4] => 3101 [5] => 11140 [6] => 1176 [7] => 7367 [8] => 1177 [9] => 24236 [10] => 21323 [11] => 24503 [12] => 22865 [13] => 3854 [14] => 6733 [15] => 6231 [16] => 10745 [17] => 4683 )