สินค้าหมด

3,200 BAHT
4000 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'18648' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1640,3055,927,1114,1137,9518,4326,6539,1128,4789,17675,1122,11114,1120,8423,1113,21211,8133 Array ( [0] => 1640 [1] => 3055 [2] => 927 [3] => 1114 [4] => 1137 [5] => 9518 [6] => 4326 [7] => 6539 [8] => 1128 [9] => 4789 [10] => 17675 [11] => 1122 [12] => 11114 [13] => 1120 [14] => 8423 [15] => 1113 [16] => 21211 [17] => 8133 )