สินค้าหมด

1,400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'18510' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21672,19482,19085,12468,1613,10986,8847,17403,21236,21690,2930,12605,6634,13036,21705,11222,21724,1486 Array ( [0] => 21672 [1] => 19482 [2] => 19085 [3] => 12468 [4] => 1613 [5] => 10986 [6] => 8847 [7] => 17403 [8] => 21236 [9] => 21690 [10] => 2930 [11] => 12605 [12] => 6634 [13] => 13036 [14] => 21705 [15] => 11222 [16] => 21724 [17] => 1486 )