สินค้าหมด

1,600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'18506' and ( pcharacter='477' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23210,22847,13777,14186,12826,23207,23216,23214,22846,18238,14187,23209,23208,14185,17472,18666,19647,22845 Array ( [0] => 23210 [1] => 22847 [2] => 13777 [3] => 14186 [4] => 12826 [5] => 23207 [6] => 23216 [7] => 23214 [8] => 22846 [9] => 18238 [10] => 14187 [11] => 23209 [12] => 23208 [13] => 14185 [14] => 17472 [15] => 18666 [16] => 19647 [17] => 22845 )