สินค้าหมด

1,600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'18506' and ( pcharacter='477' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23213,16450,23217,19647,12826,14186,23211,23215,22846,23214,23212,14185,23216,13360,18238,13777,22845,17472 Array ( [0] => 23213 [1] => 16450 [2] => 23217 [3] => 19647 [4] => 12826 [5] => 14186 [6] => 23211 [7] => 23215 [8] => 22846 [9] => 23214 [10] => 23212 [11] => 14185 [12] => 23216 [13] => 13360 [14] => 18238 [15] => 13777 [16] => 22845 [17] => 17472 )